t-sheng-zhen-meditation-2.jpg, 57kB  
 

Cheng style Bagua Zhang

Taiji Shen Gong

Sheng Zhen Meditation

 
   
 

Yang-style-Taiji-sword

Yang-style-Taiji-Chuan

Sheng Zhen Gong

 
  t-sheng-zhen-gong.jpg, 49kB      
 

Sheng Zhen Healing Gong